Obvestila

26.07.2017:  obvestilo – 1 dan zaprto

Obveščamo vas, da dne 08.08.2017 Generalni konzulat Kraljevine Tajske ne bo imel uradnih ur za stranke.

 

26.07.2017: Spremenjen delovni čas:

OBVEŠČAMO  VAS, DA BODO URADNE URE  V PETEK, 28.07.2017 OD 09.30 – 12.00.

 

29.12.2016:   OBVESTILO – SPREMEMBA VIZUMSKEGA REŽIMA

Od 31. decembra 2016 stopi v veljavo nov vizumski režim, in sicer je državljanom Republike Slovenije vstop v Kraljevino Tajsko preko kopenskih mejnih prehodov brez vizuma dovoljen le 2 x  v koledarskem letu. Za vse nadaljne vstope je potrebna predhodna pridobitev vizuma.

Mednarodna letališča so izvzeta.

 

05.02.2016: NOVA PRAVILA ZA PREKORAČITEV BIVANJA IN PREPOVEDI VSTOPA

Ministrstvo za notranje zadeve Kraljevine Tajske je izdalo nov zakon (št. 1/2258 z dne 27.11. B.E. 2558) glede prepovedi ponovnega vstopa posameznikom, ki so prekoračili dovoljeno trajanje bivanja glede na izdani vizum. Nov zakon stopi v veljavo dne 20.03.2016.

Prekoračitev dovoljenega trajanja bivanja je 500,- Bht na dan, a ne več kot 20.000 Bahtov.

  1. Posameznik, ki je prekoračil dovoljeno trajanje bivanja in se sam javi oblastem:

NEDOVOLJENA PREKORAČITEV                           TRAJANJE PREPOVEDI PONOVNEGA VSTOPA                                 

več kot 90 dni                                                                           1 leto

več kot 1 leto                                                                              3 leta

več kot 3 leta                                                                               5 let

več kot 5 let                                                                                  10 let

2. Posameznik, ki je prekoračil dovoljeno trajanje bivanja in je aretiran s strani oblasti:

manj kot 1 leto                                                                            5 let

več kot 3 leta                                                                              10 let

Več informacij na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve http://bangkok.immigration.go.th/popup_anounce.html

13.11.2015: Predmet: nova struktura vizumskega režima

Generalni konzulat Kraljevine Tajske objavlja, da je vlada Kraljevine Tajske sprejela novo vizumsko kategorijo “Multiple Entry Tourist Visa (METV)”, ki omogoča večkratni vstop v Kraljevino Tajsko v razdobju 6 mesecev.  Vsi ostali pogoji ostanejo nespremenjeni (gl. “Turistični vizum”).

Nov vizumski režim (gl. spodaj) je v veljavi od 13. novembra 2015:

Kategorija vizuma Veljavnost vizuma Bivanje v državi do* Taksa (EUR)
1. Tranzitni
na vstop 3 mesece 30 dni 25
2. Turistični
En vstop 3 mesece 60 dni 30
Večkratni vstop 6 mesecev 60 dni 150
3. Non-Immigrant
En vstop 3 mesece 90 dni 60
Večkratni vstop 1 leto 90 dni 150

*na vstop

Generalni konzulat Kraljevine Tajske,

Ljubljana.

30. Oktober B.E. 2558 (2015)

Generalni konzulat Kraljevine Tajske v Ljubljani posreduje sledečo informacijo

Obvestilo Immigration Authority, Thailand: 

Obveščamo vse potnike, ki potujejo na Tajsko, da vizum za vstop v državo (z namenom turizma) do 30 dni še vedno ni potreben.  Od 12. avgusta 2014  pa si Imigracijska policija na mejnih prehodih pridržuje pravico do zavrnitve potnikov, ki ponovno vstopajo na Tajsko (re-entry) (kopenski mejni prehodi, letališča, pristanišča).   

V kolikor načrtujete potovanje z več vstopi na Tajsko, priporočamo vnaprejšnjo pridobitev turističnega  ali tranzitnega vizuma za vsak prehod meje.  Navodila za pridobitev vizuma najdete na podstraneh.

Vsi ostali vizumi ostajajo nespremenjeno v veljavi .

Priporočilo

Priporočamo vsem potnikom, da pred potovanjem overijo fotokopijo potnega lista na Ministrstvu za zunanje zadeve ter nadoverijo na Generalnem konzulatu kraljevine Tajske.